Kalendarium

Kommande frukostseminarier

9 november kl. 09.00-10.00 "Upptäck och stoppa våldet i nära relationer”
Anmäl dig här senast 4 november 

Kommande Webbinarier
November

Tema Månad fri från våld

10 november kl 13.00 - 14.00
Våld kan vara en dold orsak till arbetslöshet

11 november kl 13.00 - 14.00
Ring innan våldet eskalerar

15 november kl 9.00 - 10.00
Vård för sexualbrottsutsatta

17 november kl 13.30 - 15.00
Brott att utsätta barn att bevittna våld mellan närstående

19 november kl 14.00 - 15.00
Ett våldsfritt och jämställt samhälle

23 november kl 13.00 - 14.00
Husdjur som gisslan

Kommande Webbinarier
December

1 december kl 11.30-12.30
ASF en viktig resurs i lokalsamhället”

13 december kl 13-14

”Demokratin 100 år – hur gick det till i Sverige?”


 
 

Läs vårt senaste nyhetsbrev 

 
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi är ett av flera samordningsförbund

I Stockholms län finns det åtta samordningsförbund. I hela Sverige finns det över 80 förbund, till vilka fler än 270 av landets kommuner är anslutna. Samordningsförbunden verkar utifrån Finsam-lagen, lagen om finansiell samordning (2003:1210). Det innebär att vi är en juridiskt självständig organisation som gör finansiell samverkan möjlig.


Kontakt

Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna
The Factory
Norra Malmvägen 143, Sollentuna
info@finsamsuv.se
 
Förbundschef
Kipa Poikolainen
Tel. 073-915 17 89
kipa.poikolainen@sollentuna.se

Vårt samordningsförbund driver två projekt, ”Rätt stöd för mig!” och ”MIA Vidare”, tillsammans med andra samordningsförbund med delfinansiering av Europeiska socialfonden, ESF.