Rapporter från avslutade insatser

SAMRE - Samordnad rehabilitering

Rapporter från pågående insatser

Genomförda kartläggningar

Kartläggningar unga målgruppen (2018)

Unga som inte arbetar eller studerar utgör en riskgrupp. Utifrån dessa tre kartläggningar av målgruppens behov, möjligheterna att skapa kontakt med ungdomarna och till samordning mellan myndigheterna startades en insats för unga 2018, HOPPET.

Målgruppsanalys nyanlända (2018)

Denna karläggning innefattade personer som anlänt till Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna 2014-2017 och som uppbär ekonomiskt bistånd.