Insatsägare: Vägval Vuxen i Upplands Väsby kommun

Vill du veta mer om vad som händer på Hoppet? Följ oss på Instagram Hoppet_suvs eller på Facebook HoppetSuvs

Varför ställer vi 7 frågor om våld: länk till Lär dig mer om våld i nära relationer

Hoppet – mötesplats för unga    

Hoppet hjälper dig att hitta rätt väg till arbete eller studier. Vi erbjuder motiverande samtal och ”supported employment” som innebär att vi stöttar dig att ta kontakt med företag så att du kan hitta en praktik eller ett arbete. Genom vägledande samtal hjälper vi också dig som vill studera att hitta rätt studieform, skola och utbildning.

Vi utgår från dig och dina behov. Vi arbetar kravlöst, men hjälper dig gärna att upptäcka vad du klarar. Det gör vi genom att hela tiden låta dig ta små steg i din utveckling. Vi arbetar med delaktighet och egenmakt och det gör att det är du som bestämmer över din egen planering hos oss.

Hoppet har öppet under hela sommaren, men med ändrade tider för drop-in. Mer information finns på på Hoppets Instagram

Ändring under dropin-tiderna
Öppettider för drop-in från 7 augusti:

 • Måndag: kl 14-16
 • Onsdag: kl 14-16
 • Torsdag: kl 15-18

Målgrupp
Vi vänder oss till dig som:

 • är i åldersspannet 16 till 35 år
 • inte arbetar eller studerar
 • har ett behov av samordnat stöd, det vill säga att du idag har kontakt med flera av våra medlemsparter eller önskar kontakt med fler av dem

Våra medlemsparter är Sollentuna kommun, Upplands Väsby kommun, Sigtuna kommun, Region Stockholm (vården), Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Är du osäker på om du uppfyller alla ovanstående punkter? Kontakta Tina Claesson så hjälper hon dig!


Besök oss
Vår mötesplats finns på Runbyvägen 11 i Upplands Väsby. Vi använder också oss av vår server på Discord (HoppetOnline) för att hålla kontakten med våra deltagare.

Kontakta Tina Claesson för att boka:

 • Studiebesök, cirka 20 minuter, ett förutsättningslöst möte där du får se lokalen och höra hur vi arbetar. Du får också ställa egna frågor under detta tillfälle.
 • Informationsmöte, cirka 40 minuter, här berättar vi om hur vi arbetar och ställer även frågor om dig och vad du skulle vara intresserad av att göra hos oss. Du får också möjlighet att ställa egna frågor. Efter mötet bokar vi in ett uppföljande samtal där du tackar ja eller nej till att börja hos oss.

Drop-in
Öppettider för drop-in:

 • Måndag: kl 14-16

 • Tisdag: kl 14-16

 • Torsdag: kl 15-18

Du som deltar i vår verksamhet är alltid välkommen på våra drop-in. Den är till för att du ska få träffa andra som befinner sig i en liknande situation som du själv eller om du vill ha svar på en snabb fråga och inte vill boka in ett möte för detta. Under drop-in finns Hoppets personal på plats och ibland får du även träffa andra medarbetare från kommunerna eller myndigheterna. Det kan till exempel vara jobbcoacher, studie- och yrkesvägledare, budget- och skuldrådgivare eller arbetsförmedlare.

Vi hittar också på andra saker som kan väcka lusten till studier, arbete eller bara för att det är roligt. Du som deltagare kan vara med i vårt inflytanderåd. Där kan du komma med idéer på aktiviteter, studiebesök eller annat som skapar motivation.

Är du anhörig?
Vi på Hoppet finns också till för dig som anhörig. Du kan alltid kontakta oss för att diskutera möjliga vägar framåt för din närstående. 

Vill du ta emot en praktikant?
Är du en arbetsgivare och vill ta emot en praktikant får du gärna ta kontakt med oss. Då är du med och skapar nya möjligheter för våra deltagare att komma in i yrkeslivet.

Kontakta oss

 

Tina Claesson
Samordnare Hoppet
tina.claesson@upplandsvasby.se
Tel. 070-198 08 67,
08-518 088 67

Carolin Edholm
Coach/vägledare
carolin.edholm@upplandsvasby.se
Tel. 073-910 47 98
08-5909 77 98


Francisca Diestre
Coach/vägledare
francisca.diestre@upplandsvasby.se

Tel. 070-198 07 22
08-509 017 22

 
 
 

Kontakt

Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna
c/o Sollentuna kommun
Avdelningen för näringsliv och arbetsmarknad
191 86 Sollentuna
 
Förbundschef
Kipa Poikolainen
Tel. 073-915 17 89
kipa.poikolainen@sollentuna.se

Vi är ett av flera samordningsförbund

I Stockholms län finns det åtta samordningsförbund. I hela Sverige finns det över 80 förbund, till vilka fler än 270 av landets kommuner är anslutna. Samordningsförbunden verkar utifrån Finsam-lagen, lagen om finansiell samordning (2003:1210). Det innebär att vi är en juridiskt självständig organisation som gör finansiell samverkan möjlig.