Samverkan med arbetsgivare

Samordningsförbundet samverkar aktivt med arbetsgivare verksamma i de tre kommunerna i syfte att underlätta för deltagarna i Samordningsförbundets insatser att kunna få en praktikplats, arbetsträna eller att börja jobba. Samordningsförbundet träffar återkommande företag och andra arbetsgivare på informationsmöten, näringslivsdagar och i andra sammanhang.

Samordningsförbundet antog under 2021 en ”Strategi för hållbar etablering i arbete och studier” för att utveckla förbundets arbete med att fler av deltagarna i Samordningsförbundets insatser ska börja arbeta eller studera. I strategin anges bland annat att Samordningsförbundet ska verka för att det lokala näringslivet känner till Samordningsförbundet och dess verksamhet och ser nyttan med att samverka kring arbetstränings-, praktik- och arbetstillfällen för förbundets målgrupper.


Strategin för hållbar etablering i arbete och studier. 

Rapport om läget på arbetsmarknaden med aktuell långsiktig statistik

Kontakt

Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna
c/o Sollentuna kommun
Avdelningen för näringsliv och arbetsmarknad
191 86 Sollentuna
 
Förbundschef
Kipa Poikolainen
Tel. 073-915 17 89
kipa.poikolainen@sollentuna.se

Vi är ett av flera samordningsförbund

I Stockholms län finns det åtta samordningsförbund. I hela Sverige finns det över 80 förbund, till vilka fler än 270 av landets kommuner är anslutna. Samordningsförbunden verkar utifrån Finsam-lagen, lagen om finansiell samordning (2003:1210). Det innebär att vi är en juridiskt självständig organisation som gör finansiell samverkan möjlig.