Implementeringen av BIP fortsätter

Den 13 juni genomfördes en workshop för medarbetare inom arbetsmarknadsenhet och ekonomiskt bistånd i Sollentuna kommun kring implementeringen av förhållningssättet BIP. Samordningsförbundet har stöttat Sollentuna kommun i implementeringsprocessen.

Workshopen leddes av Christina Matteoni och Ottilia Liljeberg från det länsgemensamma projektet Concecto.

Workshopen genomsyrades av hög intensitet i diskussionerna och en vilja att komma vidare med implementeringen av förhållningssättet BIP.