Tillsammans gör vi skillnad

Samverkande insatser vägen mot egen försörjning

Rekommenderad webbläsare: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge.

Samordningsförbund – vad är det?

Fyra myndigheter – en budget: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region (vården) samverkar. Förbunden finansierar insatser för personer som behöver stöd från flera myndigheter för att kunna börja arbeta eller studera.

  • Vi arbetar för att förbättra och utveckla samverkan mellan myndigheterna så att ingen person ska hamna ”mellan stolarna” utan få det stöd som behövs för att närma sig egen försörjning.
  • Vi sätter personen i centrum och kombinerar olika resurser så att vi kan stödja människor i komplexa livssituationer. Arbetssättet är bra för både personer och samhället.
  • Vi har insatser för arbetslösa, sjukskrivna och unga som varken arbetar eller studerar.
  • Vi utbildar och inspirerar, vi metodutvecklar och kartlägger.

Läs mer på www.finsam.se. I Stockholms län finns åtta samordningsförbund som du når via www.finsamstockholmslan.seStoppa våldet i nära relationer

Samordningsförbundet deltar från och med maj 2021 i ett nationellt arbete som handlar om att upptäcka och stoppa våldet i nära relationer.
>>Läs vidare

Kontakt

Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna
c/o Sollentuna kommun
Avdelningen för näringsliv och arbetsmarknad
191 86 Sollentuna
 
Förbundschef
Kipa Poikolainen
Tel. 073-915 17 89
kipa.poikolainen@sollentuna.se


Vi är ett av flera samordningsförbund

I Stockholms län finns det åtta samordnings-förbund. I hela Sverige finns det över 80 förbund, till vilka fler än 270 av landets kommuner är anslutna. Samordningsförbunden verkar utifrån Finsam-lagen, lagen om finansiell samordning (2003:1210). Det innebär att vi är en juridiskt självständig organisation som gör finansiell samverkan möjlig.