Gör samverkan mellan myndigheterna möjlig – rehabiliteringsinsatser för att få fler i arbete.

Vår hemsida är under uppbyggnad!

Senaste nytt från förbundet

Senaste nyhetsbrevet

Ett komplement till ordinarie insatser

Myndigheterna har många insatser för personer som behöver rehabilitering innan de kan försörja sig själva. Våra insatser är ett komplement och bygger på samverkan kring dem som behöver stöd från fler myndigheter än en. Förbundet bildades 1 juni 2017 och är ett av åtta samordningsförbund i Stockholms län. Mer information.

Samverkanspartner i dynamisk region

Vi verkar i området mellan Stockholm och Arlanda. Här finns goda kommunikationer och många företag som behöver arbetskraft. Det innebär goda möjligheter för deltagarna i våra insatser att med rätt stöd hitta praktik eller arbete. Läs mer om våra insatser!

Vi samverkar särskilt med sociala företag i vårt område. Läs mer om företagen här.

Insatskatalogen

Sökverktyg för att hitta insatser inom välfärden. Läs mer

Vårt samordningsförbund driver två projekt ”Rätt stöd för mig!” och ”MIA Vidare” tillsammans med andra samordningsförbund med delfinansiering av Europeiska socialfonden, ESF.