Alla insatser

Våra insatser riktar sig till personer som står långt från arbetsmarknaden och behöver stöd från flera myndigheter för att kunna få ett arbete, börja studera eller kanske starta eget. Det kan röra sig om till exempel personer som har varit sjukskrivna länge eller unga som hoppat av skolan.

Hoppet

En insats för personer som är 16–35 år, som inte arbetar eller studerar och som är i behov av samordnat stöd. Det kan vara till följd av exempelvis någon form av diagnos och/eller hemmasittarproblematik. Läs mer.

Resursteam

Ingen ska känna sig utanför i sina kontakter med myndigheterna eller slussas runt till olika instanser. Insatsen är riktad till dem som är mellan 16 och 64 år och bor i någon av kommunerna Sollentuna, Upplands Väsby eller Sigtuna. Läs mer.

Lumena och Conecto

I Lumena och Conecto projekten kommer sju av samordningsförbunden i Stockholms län, att gå samman för en mer tillgänglig och inkluderande välfärd i Stockholm. Läs mer.

SAMRE-modellen

SAMRE-modellen (samordnat rehabilitering) är ett praktiskt arbetsverktyg för medarbetare som tydliggör arbetssättet kring målgruppen. Syftet är: Rätt person med rätt underlag till rätt myndighet. Läs mer.

Stoppa våldet i nära relationer

Våld kan vara en viktig bakomliggande orsak till sjukdom, arbetslöshet och utanförskap. Våld i nära relationer kan aldrig accepteras. Det måste stoppas. Läs mer.

Samverkan med arbetsintegrerande sociala företag

Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) är en väsentlig del av näringslivet. De är till för att ge människor möjlighet att komma in på arbetsmarknaden i egen takt. Läs mer.

Avslutade insatser

Här publicerar vi rapporter och information om våra tidigare projekt och insatser. 
Läs mer.

Samverkan med arbetsgivare

Samordningsförbundet samverkar aktivt med arbetsgivare verksamma i de tre kommunerna i syfte att underlätta för deltagarna i Samordningsförbundets insatser att kunna få en praktikplats, arbetsträna eller att börja jobba. Läs mer.

Insatser för unga 16-29 år

Samordningsförbundet har hjälpt Sollentuna kommun att ta fram en "Insatskarta för unga 16-29 år" som ska kunna användas av olika verksamheter och aktörer. Läs mer.

 
 

Kontakt

Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna
c/o Sollentuna kommun
Avdelningen för näringsliv och arbetsmarknad
191 86 Sollentuna

Förbundschef
Kipa Poikolainen
Tel. 073-915 17 89
kipa.poikolainen@sollentuna.se

Vi är ett av flera samordningsförbund

I Stockholms län finns det åtta samordningsförbund. I hela Sverige finns det över 80 förbund, till vilka fler än 270 av landets kommuner är anslutna. Samordningsförbunden verkar utifrån Finsam-lagen, lagen om finansiell samordning (2003:1210). Det innebär att vi är en juridiskt självständig organisation som gör finansiell samverkan möjlig.