Sedan kommer en höst…

Efter sommaren kommer en höst och redan nu finns det ett antal aktiviteter planerade.

Det länsgemensamma kompetensförsörjningsprojektet Conecto fortsätter att erbjuda ett antal intressanta föreläsningar och webbinarier. Några av höstens teman är samverkansfärdigheter och jämlikhetsdata. Du kan läsa mer om vad höstens program i Conecto på projektets hemsida.

Den 18 september klockan 9-10 genomför Samordningsförbundet ett webbinarium om den insatskarta för unga i Sollentuna kommun som Samordningsförbundet stöttat framtagandet av. Du kan redan nu anmäla dig till webbinariet på denna länk.

Den 6 november klockan 12-16 genomför Samordningsförbunden i Stockholms län och Gotland en regional Finsam-konferens. Mer information kommer.