Resursteamen

Resursteamens erbjudande

Resursteamen

Case Manager

Supported Employment

Vi arbetar steg för steg, på ett sätt så att det passar deltagaren.


Ingen som behöver stöd ska bollas runt mellan myndigheterna! Därför finns Resursteamen. Vi vänder oss till personer som är mellan 16 och 64 år som behöver stöd från flera aktörer för att börja arbeta eller studera.

Vi utgår från varje individs behov och ger stöd och vägledning. Det kan handla om att samordna myndighetskontakter och att tillsammans lösa problem. Vi kan också erbjuda olika insatser som arbetsträning eller praktik som en väg till egen försörjning.

Du som vill delta, prata med din handläggare eller kontaktperson hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen eller vården.

Du som är handläggare eller kontaktperson på någon av de samverkande parterna kan tillsammans med den som vill delta lämna in en intresseanmälan.

Samtycken för att bryta sekretess mellan myndigheter behövs. Varje medlemspart använder sin egen blankett och dessa sparas hos respektive medlemspart och ska inte skickas till Samordningsförbundet.


Intresseanmälningar för Resursteamen
Information
 

Kontakta oss

Anna Östman
koordinator Resursteamen

Coach/Case Manager Sollentuna
Tel. 08-579 226 96

Annika Holmberg
Kommunrepresentant Sollentuna 
Tel. 08-579 224 32

Sofie Skoglund
Kommunrepresentant,
Upplands Väsby

Tel.  08-59097000


Rasmus Wilson
Kommunrepresentant Sigtuna
Case Manager
Tel. 073-661 37 23

 
 
 
 
 

Kontakt

Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna
The Factory
Norra Malmvägen 143, Sollentuna
 
Förbundschef
Kipa Poikolainen
Tel. 073-915 17 89
kipa.poikolainen@sollentuna.se

Vi är ett av flera samordningsförbund

I Stockholms län finns det åtta samordningsförbund. I hela Sverige finns det över 80 förbund, till vilka fler än 270 av landets kommuner är anslutna. Samordningsförbunden verkar utifrån Finsam-lagen, lagen om finansiell samordning (2003:1210). Det innebär att vi är en juridiskt självständig organisation som gör finansiell samverkan möjlig.