Om oss

Vi har sex medlemmar: Sollentuna kommun, Upplands Väsby kommun, Sigtuna kommun samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Stockholm.

Vi arbetar för att förbättra och utveckla samverkan mellan myndigheterna så ingen person ska hamna ”mellan stolarna” utan få det stöd som behövs för att närma sig egen försörjning.

Vi finansierar insatser för personer som behöver stöd från flera myndigheter för att kunna börja arbeta eller studera.

Vi utvecklar samverkan mellan näringsliv, organisationer och olika föreningar. Genom att gemensamt arbeta med frågor som rör rehabilitering och arbetsmarknadsinsatser får den som behöver stöd bättre förutsättningar till ett självständigt liv.

Samordningsförbundet Sollentuna–Upplands Väsby–Sigtuna bildades den 1 juni 2017


Det här gör vi

– Vi har resursteam i alla våra kommuner, där representanter från kommunen och vården samarbetar med handläggare från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. På så vis kan vi effektivt ge vägledning till dem som behöver stöd från flera myndigheter.

– Vi finansierar HOPPET, en mötesplats för unga mellan 16-35 som behöver samordnat stöd för att komma vidare till arbete eller studier
–  Vi har samverkan om arbetsintegrerande sociala företag – ASF
– Vi erbjuder webbinarier, utbildningar och workshops kring bland annat goda exempel, metoder för att stötta främst medarbetare och chefer inom våra medlemsparter
 

Vi är ett av flera samordningsförbund

I Stockholms län finns det åtta samordningsförbund www.finsamstockholmslan.se. I hela Sverige finns det över 80 förbund, till vilka fler än 270 av landets kommuner är anslutna. Samordningsförbunden verkar utifrån Finsam-lagen, lagen om finansiell samordning (2003:1210). Det innebär att vi är en juridiskt självständig organisation som gör finansiell samverkan möjlig.

Samordningsförbundet är medlem i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) NNSroll att stödja samordningsförbunden i deras utvecklingsarbete, vara ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och gemensamt lärande. Medlemsparterna har även ett gemensamt nationellt organ som kallas för Nationella Rådet. Rådets syfte är bland annat skapa samsyn i strategiska frågor vad gäller finansiell samordning.

 

Styrelsen

Vår styrelse består av representanter från samtliga medlemsparter: förtroendevalda eller tjänstemän. Ordförande är Fredrik Örn (S) som även är ordförande i socialnämnden i Upplands Väsby kommun.


 

Kontakt

Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna
c/o Sollentuna kommun
Avdelningen för näringsliv och arbetsmarknad
191 86 Sollentuna
 
Förbundschef
Kipa Poikolainen
Tel. 073-915 17 89
kipa.poikolainen@sollentuna.se

Vi är ett av flera samordningsförbund

I Stockholms län finns det åtta samordningsförbund. I hela Sverige finns det över 80 förbund, till vilka fler än 270 av landets kommuner är anslutna. Samordningsförbunden verkar utifrån Finsam-lagen, lagen om finansiell samordning (2003:1210). Det innebär att vi är en juridiskt självständig organisation som gör finansiell samverkan möjlig.