Lumena och Conecto

Lumena och Conecto – stöd till målgrupper och kompetensutveckling för medarbetare

I Lumena och Conecto projekten kommer sju av samordningsförbunden i Stockholms län, med medfinansiering från europeiska socialfonden (ESF), att gå samman för en mer tillgänglig och inkluderande välfärd i Stockholm. Under de närmaste åren kommer fler än 2500 personer få stöd till arbete och kompetensutvecklingsinsatser inom de bägge projekten som hänger ihop. Det innebär både insatser på individnivå och på strukturell nivå.

Lumena vänder sig till personer som behöver stöd mot arbete och studier. Conecto vänder sig till medarbetare och chefer hos förbundens medlemmar (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm och 20 av länets kommuner) civilsamhällsaktörer, arbetsgivare och andra viktiga aktörer inom det arbetsmarknadspolitiska området. Projekten hänger helt ihop och har en gemensam stöd - och ledningsstruktur. Fokus ligger på jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och ickediskriminering.

I vårt samordningsförbund kommer stort fokus ligga på de evidensbaserade metoderna Case Management, Supported Employment och Supported Education. Alla de metoderna utgår från att individen är i centrum och stödet syftar till arbete och egenförsörjning. Ett team på 5 personer kommer att arbeta för att ge ett nära och individuellt stöd för alla personer som deltar i projektet. Känner du till någon som skulle behöva stödet, kontakta projektledaren.

Kompetensutveckling kommer att erbjudas till medarbetare i form av föreläsningar, workshops och handledning. Mer information kommer löpande.


Intresserad?

  • Är du själv eller din klient/brukare/sökande intresserad av få stöd genom projektet. Fyll i en intresseanmälan, så blir du kontaktad
  • Vill du eller din arbetsplats veta mer om projektet och stödet, kontakta projektledaren Anna Östman för att boka in ett möte anna.ostman@sollentuna.se
Medarbetarna Anneli Caverin, Malin Wantell, Ali Naderi, Anna Östman och Ana Topalovic

Kontakta oss

Anna Östman

Projektledare
 anna.ostman@sollentuna.se
Tel. 08-579 226 96

 
 
 
 

Personcentrerat stöd

Ana Topalovic
ana.topalovic@sigtuna.se
070-429 07 81

Ali Naderi
ali.naderi@arbetsformedlingen.se
072-254 86 00

Malin Wantell
malin.wantell@upplandsvasby.se
070-198 07 04

Anneli Caverin
anneli.caverin@sigtuna.se
073-661 39 69

 
 
 

Kontakt

Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna
c/o Sollentuna kommun
Avdelningen för näringsliv och arbetsmarknad
191 86 Sollentuna
 
Förbundschef
Kipa Poikolainen
Tel. 073-915 17 89
kipa.poikolainen@sollentuna.se

Vi är ett av flera samordningsförbund

I Stockholms län finns det åtta samordningsförbund. I hela Sverige finns det över 80 förbund, till vilka fler än 270 av landets kommuner är anslutna. Samordningsförbunden verkar utifrån Finsam-lagen, lagen om finansiell samordning (2003:1210). Det innebär att vi är en juridiskt självständig organisation som gör finansiell samverkan möjlig.