Lumena och Conecto

Lumena och Conecto – stöd till målgrupper och kompetensutveckling för medarbetare

Lumena Conecto består av två delar. Lumena är ett individprojekt och Conecto handlar om kompetensutveckling för medarbetare hos främst hos samordningsförbundens medlemsparter. Lumena Conecto drivs av sju samordningsförbund i Stockholms län, med medfinansiering från Europeiska Unionen.

Målgruppen för Lumena är boende i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna som är 16–64 år och som vill börja arbeta eller studera och behöver samordnat och personcentrerat stöd för att lyckas.

Fokus ligger på metoder som utgår från deltagarens unika situation så som Supported Employment, Supported Education och Case Management. Vi arbetar även utifrån kunskaperna i BIP studien.

Conecto vänder sig till medarbetare och chefer hos förbundens medlemsparter, civilsamhällsaktörer, arbetsgivare och andra viktiga aktörer inom det arbetsmarknadspolitiska området. Conecto erbjuder kompetensutveckling till medarbetare i form av föreläsningar, workshops och handledning. Du hittar aktuellt kalendarium här: www.lumenaconecto.se

Intresserad?

  • Är du själv eller din klient/brukare/sökande intresserad av få stöd genom Lumena. Fyll i en intresseanmälan, så blir du kontaktad

  • Vill du eller din arbetsplats veta mer om projektet och stödet, kontakta projektledaren Anna Östman för att boka in ett möte anna.ostman@sollentuna.se

Medarbetarna Anneli Caverin, Ali Naderi, Anna Östman och Ana Topalovic

Kontakta oss

Anna Östman

Projektledare
 anna.ostman@sollentuna.se
Tel. 073-915 26 96
Tel. 08-579 226 96

 
 
 
 

Personcentrerat stöd

Ana Topalovic
Coach
ana.topalovic@sigtuna.se
070-429 07 81

Ali Naderi
Coach
ali.naderi@arbetsformedlingen.se
072-254 86 00

Anneli Caverin
Coach
anneli.caverin@sigtuna.se
073-661 39 69

Nasrin Sultan
Coach/vårdkoordinator
nasrin.sultani@regionstockholm.se
08-123 440 61

 
 
 

Kontakt

Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna
c/o Sollentuna kommun
Avdelningen för näringsliv och arbetsmarknad
191 86 Sollentuna
 
Förbundschef
Kipa Poikolainen
Tel. 073-915 17 89
kipa.poikolainen@sollentuna.se

Vi är ett av flera samordningsförbund

I Stockholms län finns det åtta samordningsförbund. I hela Sverige finns det över 80 förbund, till vilka fler än 270 av landets kommuner är anslutna. Samordningsförbunden verkar utifrån Finsam-lagen, lagen om finansiell samordning (2003:1210). Det innebär att vi är en juridiskt självständig organisation som gör finansiell samverkan möjlig.