SAMRE-modellen för sjukskriva utan sjukpenning

SAMRE – samordnad rehabilitering – startade som ett projekt eftersom det fanns en stor grupp sjukskrivna personer inom kommunernas ekonomiska bistånd som kommit i kläm. De saknade tillgång till likvärdig rehabilitering som de som var sjukskrivna med ersättning från Försäkringskassan hade. Följden blev att många hade ekonomiskt bistånd under flera år och inte kom vidare till arbete.

Inom SAMRE utvecklades och prövades en modell för samverkan. Lärdomarna från projektet har spridits till medlemsparterna, och arbetet fortsätter på olika sätt. Ett nätverk av medarbetare från medlemsparterna träffas regelbundet och en styrgrupp ser till att den överenskommelse som finns följs upp. Modellen används och hålls aktuell för ekonomiskt bistånd.

Genom projektet prövades olika sätt att samordna insatserna från myndigheterna och de olika aktörerna. Projektet utvecklade också metoder och rutiner med målet ”rätt person, rätt underlag och rätt myndighet”. Varje deltagare fick en grundlig planering, rätt underlag från vården säkerställdes och därefter prövades arbetslivsinriktade insatser. Målet var arbete, studier och/eller en stadigvarande ersättning. 

Detta är SAMRE

  • Det finns en skriftlig överenskommelse som beskriver vad de olika samverkansparterna ska göra. Allt med hänsyn till målgruppens behov.
  • Det finns en samverkansmodell där en persons väg från ekonomiskt bistånd och sjukskrivning till egen försörjning beskrivs, SAMRE-modellen.
  • Det finns blanketter som socialsekreterare kan använda i kontakt med vården.
  • Det finns en aktuell kontaktlista för medarbetare – hur man kontaktar övriga samverkanspartner i ärenden. 

Dokument om SAMRE-modellen

Kontakt

Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna
c/o Sollentuna kommun
Avdelningen för näringsliv och arbetsmarknad
191 86 Sollentuna
 
Förbundschef
Kipa Poikolainen
Tel. 073-915 17 89
kipa.poikolainen@sollentuna.se

Vi är ett av flera samordningsförbund

I Stockholms län finns det åtta samordningsförbund. I hela Sverige finns det över 80 förbund, till vilka fler än 270 av landets kommuner är anslutna. Samordningsförbunden verkar utifrån Finsam-lagen, lagen om finansiell samordning (2003:1210). Det innebär att vi är en juridiskt självständig organisation som gör finansiell samverkan möjlig.