Samordning av rehabiliteringsinsatser

Försäkringskassan har ansvar för att samordna rehabiliteringsinsatser för de som saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI). I praktiken innebär det att Försäkringskassan samordnar insatser med andra aktörer, främst Arbetsförmedlingen. Det är ingen ersättning som ger pengar.

Försäkringskassan har inga egna insatser. Det innebär att vi samarbetar med andra aktörer, t.ex. samordningsförbund, för att en person ska kunna börja jobba.

För att kunna ansöka om samordnad rehabilitering krävs att invididen

  • inte har någon SGI
  • är försäkrad i Sverige (arbete eller bosättning)
  • har ett intyg från läkare som visar på nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom
  • har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering för att kunna jobba.


Nedan finns länkar till Försäkringskassan där det finns mer information om förutsättningar och hur du ansöker:

För dig som jobbar inom kommun:

Ansökan om samordning av rehabiliteringsinsatser - Försäkringskassan (forsakringskassan.se)  

För dig som arbetar inom hälso- och sjukvården:

Ansökan om samordning av rehabiliteringsinsatser - Försäkringskassan (forsakringskassan.se)  

För privatperson:

Ansökan om samordning av rehabiliteringsinsatser - Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Kontakt

Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna
c/o Sollentuna kommun
Avdelningen för näringsliv och arbetsmarknad
191 86 Sollentuna
 
Förbundschef
Kipa Poikolainen
Tel. 073-915 17 89
kipa.poikolainen@sollentuna.se

Vi är ett av flera samordningsförbund

I Stockholms län finns det åtta samordningsförbund. I hela Sverige finns det över 80 förbund, till vilka fler än 270 av landets kommuner är anslutna. Samordningsförbunden verkar utifrån Finsam-lagen, lagen om finansiell samordning (2003:1210). Det innebär att vi är en juridiskt självständig organisation som gör finansiell samverkan möjlig.