Naturlig hälsa och utbildning

Vi erbjuder platser för kvinnor som har behov av språkträning samt långtidssjukskrivna kvinnor med ett intresse för friskvård/hälsotjänster, naturens läkekraft, trädgård/odling och kreativt skapande. Här får du vara med i hela processen från marknadsföring, förberedelser och genomförandet av våra aktiviteter. Vi lär ut naturhälsa och har kurser i det gröna apoteket. Vi gillar att vara utomhus i skogen och vi lagar och äter god och hälsosam mat.

Kontakt: Eva Bergström-Pettersson
070-755 5436
eva@nhutbildning.se 
www.naturlighalsaochutbildning.se

Kontakt

Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna
c/o Sollentuna kommun
Avdelningen för näringsliv och arbetsmarknad
191 86 Sollentuna
 
Förbundschef
Kipa Poikolainen
Tel. 073-915 17 89
kipa.poikolainen@sollentuna.se

Vi är ett av flera samordningsförbund

I Stockholms län finns det åtta samordningsförbund. I hela Sverige finns det över 80 förbund, till vilka fler än 270 av landets kommuner är anslutna. Samordningsförbunden verkar utifrån Finsam-lagen, lagen om finansiell samordning (2003:1210). Det innebär att vi är en juridiskt självständig organisation som gör finansiell samverkan möjlig.