M29 Fastighetsservice

M29 Fastighetsservice arbetar inom yttre fastighetsskötsel, rondering och tillsyn av miljöhus, transport av avfall, snickeri och måleri samt skötsel av grönytor och snöskottning. Arbetet sker på uppdrag av både privatpersoner och företag. Vi erbjuder arbetsträning och rehabilitering inom hela vår verksamhet.


Kontakt: Karina Johansson
Tel 073-912 64 72 karina@m29.se
Besöksadress: Söderbyvägen 3, 195 60 Arlandastad 

www.m29.se/fastighetsservice


Kontakt

Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna
c/o Sollentuna kommun
Avdelningen för näringsliv och arbetsmarknad
191 86 Sollentuna
 
Förbundschef
Kipa Poikolainen
Tel. 073-915 17 89
kipa.poikolainen@sollentuna.se

Vi är ett av flera samordningsförbund

I Stockholms län finns det åtta samordningsförbund. I hela Sverige finns det över 80 förbund vilka över 270 av landets kommuner är anslutna i. Samordningsförbunden verkar utifrån Finsam-lagen, lagen om finansiell samordning (2003:1210). Det innebär att vi är en juridiskt självständig organisation som gör finansiell samverkan möjlig.