M29 Fastighetsservice

M29 Fastighetsservice arbetar inom yttre fastighetsskötsel, rondering och tillsyn av miljöhus, transport av avfall, snickeri och måleri samt skötsel av grönytor och snöskottning. Arbetet sker på uppdrag av både privatpersoner och företag. Vi erbjuder arbetsträning och rehabilitering inom hela vår verksamhet.


Kontakt: Michael Hagstedt
08-409 055 40, michael@m29.se
Besöksadress: Söderbyvägen 3, 195 60 Arlandastad 

www.m29.se/fastighetsservice


Vi är ett av flera samordningsförbund

I Stockholms län finns det åtta samordningsförbund. I hela Sverige finns det över 80 förbund vilka över 270 av landets kommuner är anslutna i. Samordningsförbunden verkar utifrån Finsam-lagen, lagen om finansiell samordning (2003:1210). Det innebär att vi är en juridiskt självständig organisation som gör finansiell samverkan möjlig.


Kontakt

Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna
The Factory
Norra Malmvägen 143, Sollentuna
info@finsamsuv.se
 
Förbundschef
Kipa Poikolainen
Tel. 073-915 17 89
kipa.poikolainen@sollentuna.se

Vårt samordningsförbund driver två projekt ,”Rätt stöd för mig!” och ”MIA Vidare”, tillsammans med andra samordningsförbund med delfinansiering av Europeiska socialfonden, ESF.