GGG Allservice

Våra två verksamheter arbetar med att skapa guldkant för seniorer:

  • GGG för seniorer arrangerar träffar och anordnar utflykter.
  • GGG Allservice för seniorer erbjuder hushållsnära servicetjänster.

Inom båda verksamheterna erbjuder vi arbetsträning, praktik och arbetslivsinriktad rehabilitering, med arbetsuppgifter inom service till seniorer. Det kan till exempel handla om att tvätta, städa eller att handla åt seniorer. Eller att vara ledsagare och sällskap vid till exempel läkarbesök eller vid våra träffar.

Kontakt: Ann Bly Lässman
073-048 24 03
Besöksadress: Västra bangatan 31E Märsta
g@gggforseniorer.se och ann@gggforseniorer.se
www.gggforseniorer.se


Kontakt

Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna
c/o Sollentuna kommun
Avdelningen för näringsliv och arbetsmarknad
191 86 Sollentuna
 
Förbundschef
Kipa Poikolainen
Tel. 073-915 17 89
kipa.poikolainen@sollentuna.se

Vi är ett av flera samordningsförbund

I Stockholms län finns det åtta samordningsförbund. I hela Sverige finns det över 80 förbund, till vilka fler 270 av landets kommuner är anslutna i. Samordningsförbunden verkar utifrån Finsam-lagen, lagen om finansiell samordning (2003:1210). Det innebär att vi är en juridiskt självständig organisation som gör finansiell samverkan möjlig.