Arbetsintegrerande sociala företag, (ASF)

Arbetsintegrerande sociala företag är en viktig del av näringslivet. Det är företag som förutom att sälja produkter/tjänster ger människor möjlighet att komma tillbaka till arbetsmarknaden i egen takt. Något som alla vinner på - både samhället och individen!

För Samordningsförbundet är de arbetsintegrerande sociala företagen en viktig resurs för att människor ska kunna få arbete (eller studera). Många ASF är i kooperativ form, dvs. de som arbetar i företaget är också medlemmar i den förening som äger företaget. Därför är det vanligt att ett par av dem som arbetar, också är medlemmar i företagets styrelse. Att vara i ett ASF är inte bara att vara på väg mot arbetsmarknaden. ASF är företag som är en del av arbetsmarknaden.

Vill du veta mer om ASF? På Sofisam finns information, tips på länkar, böcker, filmer, mm. (Tillväxtverket tillsammans med Arbetsförmedlingen och Sveriges Kommuner och Regioner ansvarar för sidan).

Förbundets insats

Samordningsförbundet har sedan starten 2017 uppmärksammat de arbetsintegrerande sociala företagen (ASF) som viktiga resurser i det gemensamma arbetet att hitta flera vägar till försörjning för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Inför 2020 förstärker Samordningsförbundet det arbetet genom att ingå ett IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap, med tre aktörer. De tre aktörerna är huvudaktören Coompanion Roslagen & Norrort samt de kompletterande aktörerna M29 Socialt Företagscenter och Tanke & Handling.
 
Samverkansmodellen IOP betyder att parterna tillsammans bygger lösningar för att uppnå ett gemensamt allmännyttigt mål. Samordningsförbundet får genom partnerskapet tillgång till kompetens och nätverk inom området arbetsintegrerande socialt företagande. Aktörerna har olika kompetenser och roller som kompletterar varandra.  
 
Coompanion Roslagen & Norrort och dess kompletterande aktörer ska bland annat:

  • bistå regionens ASF vid kontakter med myndigheter, kommuner och resten av näringslivet

  • ordna regelbundna nätverksträffar för regionens ASF samt regelbundna möten där ASF, offentliga sektorn och näringslivet träffas och utbyter kunskap

  • bidra till att informera och, vid behov, utbilda strategiska grupper och beslutsfattare i frågor runt socialt företagande och ASF

Tillsammans med dessa aktörer arrangerar vi webbinarier och administrerar en Facebookgrupp kring ASF.

Läs mer om de företag som förbundet samverkar med!

Karina Johansson
Kontaktperson Coompanion
Tel. 073 - 912 64 72

Oskar Rommel
Kontaktperson M29
Tel. 073 - 661 04 29

Dokument

Att arbetsträna eller praktisera på ett ASF

När man arbetstränar ska arbetsplatsen anpassas efter individens förutsättningar – inte tvärtom.
Efter ett studiebesök görs ev. en överenskommelse mellan Samordningsförbundet, den enskilda individen och det sociala företaget. Då får båda parter chans att lära känna varandra och vad det innebär att vara hos det sociala företaget.
Man arbetar 100% av sin egen förmåga.
För en del kan praktiken eller arbetsrehabiliteringen leda till en anställning inom företaget. Ett annat alternativ är att man går vidare till anställning i ett annat företag.
Mer info finns på Sofisam.

Intresserad av att vara med och starta ett ASF?

Det är en spännande och ibland en utmanande resa att starta ASF - men det finns bra stöd!
Hos Coompanion finns rådgivare som är experter på att stödja vid bildandet av arbetsintegrerande sociala företag och kooperativ.

Kontakt:
Karina Johansson, tel 073 - 912 64 72, Coompanion Roslagen & Norrort.

Organisationer som stödjer utvecklingen av ASF

Det är bra att inte vara ensam. Det är smartare, roligare och effektivare att hjälpa och stötta varandra. Därför finns nätverket M29 som är bildat av arbetsintegrerande sociala företag i Samordningsförbundets olika kommuner.
Kontakt:
Oskar Rommel, 073-661 04 29.
 
Du kan också kontakta den nationella intresseorganisation SKOOPI. Dit kan man höra av sig om man vill veta mer om vad som händer i landet eller få tips på något speciellt exempel.

Kontakt:
Viktoria Carlsén, 073-650 21 30.