Arbetsintegrerande sociala företag (ASF)

Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) är en del av näringslivet. De driver näringsverksamhet med målsättning att integrera människor i samhälle och arbetsliv i sin egen takt. Det gör de genom att anpassa arbetsuppgifter och erbjuda stöd. 

ASF är icke vinst-utdelande företag, utan återinvesterar vinsten i den egna verksamheten. Många ASF drivs i kooperativ form. Det innebär att de som arbetar i företaget också är medlemmar i den förening som äger företaget. Ibland är de också en del av styrelsen. Det gör att deras inflytande ökar ytterligare. 

Vårt samarbete med ASF
Vi på Samordningsförbundet ser ASF som en viktig väg till försörjning för människor som står långt från arbetsmarknaden. För att stödja utvecklingen av ASF har vi ett IOP, Idéburet offentligt partnerskap, med tre organisationer:

  • SKOOPI Stockholm som är en intresseorganisation för ASF
  • M29 Socialt Företagscenter som är ett ASF
  • Tanke & Handling som är ett socialt företag. 

Partnerskapet ska främja utveckling av ASF genom samverkan mellan offentlig sektor, lokalt näringsliv och ASF. Det ska också hjälpa till att sprida information om vad ett ASF är. Genom att samarbeta med de här organisationerna får vi på Samordningsförbundet tillgång till kompetens och nätverk inom området.
 

Vill du veta mer om ASF? 

SKOOPI                 
Tillväxtverket
Rådgivningsorganisationen Coompanion
ASF-Nätverket i Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna Kommun

Här kan du se vilka företag vi samarbetar med

Sollentuna
Upplands Väsby

Kontakta oss

Karina Johansson
karina@m29.se
Kontaktperson M29 Socialt företagscenter
Tel. 073 - 912 64 72

Oskar Rommel
oskar@m29.se
Kontaktperson M29 Socialt företagscenter
Tel. 073 - 661 04 29

Bosse Blideman
bosse@tankeochhandling.coop
Kontaktperson Tanke & Handling
Tel. 0705-176 176

 

Kontakt

Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna
c/o Sollentuna kommun
Avdelningen för näringsliv och arbetsmarknad
191 86 Sollentuna
 
Förbundschef
Kipa Poikolainen
Tel. 073-915 17 89
kipa.poikolainen@sollentuna.se

Vi är ett av flera samordningsförbund

I Stockholms län finns det åtta samordningsförbund. I hela Sverige finns det över 80 förbund, till vilka fler än 270 av landets kommuner är anslutna. Samordningsförbunden verkar utifrån Finsam-lagen, lagen om finansiell samordning (2003:1210). Det innebär att vi är en juridiskt självständig organisation som gör finansiell samverkan möjlig.