Sammanfattning på lättläst svenska


Den här texten handlar om vad vi på Samordningsförbundet gör och vilket stöd du kan få. Om du vill veta mer kan du kontakta oss. På den här sidan finns våra kontaktuppgifter 

Samordningsförbundet hjälper kommuner och myndigheter att samverka. Genom att vi arbetar tillsammans blir det lättare att ge stöd till personer som har svårt att få arbete eller som vill börja studera.  

Vi arbetar i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna kommun. Vårt kontor finns i Sollentuna. Vi samarbetar med kommunerna, vården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

 

Det här stödet kan du få
Vi har flera insatser för dig som behöver stöd.  

Du som är 16–35 år kan delta i Hoppet. Det är en mötesplats där du får träffa andra som också behöver stöd. Du får en kontaktperson att prata med. Tillsammans pratar ni om vad du vill göra. Sedan gör ni en plan för det. 

Vi har ett projekt som heter MIA Vidare. Det är till för att du inte ska behöva ha så många kontakter med flera olika myndigheter. Här samarbetar alla för att du ska få stöd på ett enkelt sätt. 

I vår katalog kan du se vilka olika stöd som finns. Här kan du söka i den.

 

Vi samarbetar med sociala företag

Ett ASF är ett arbetsintegrerande socialt företag. I ett sådant företag får du arbeta i egen takt. Du får uppgifter som du klarar. Och du får stöd under arbetet. En del av de här företagen drivs som kooperativ. Det betyder att du som arbetar där också är medlem i företaget. Det gör att du får vara mer delaktig. Här kan du se vilka företag vi samarbetar med.

 

Vi vill stoppa våldet

Vi arbetar för att stoppa våld i nära relationer. Därför frågar våra medarbetare alla som deltar i en insats om de har blivit utsatta för våld. De berättar inte för någon annan vad du svarar, om du inte vill det. Om du behöver stöd hjälper vi dig att få prata med rätt person.

 

Det finns många samordningsförbund i Sverige

Det här är våra medlemmar:

  • Sollentuna kommun
  • Upplands Väsby kommun
  • Sigtuna kommun
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Region Stockholm.

 

I Stockholms län finns det åtta samordningsförbund. Här kan du läsa mer om dem: www.finsamstockholmslan.se. I hela Sverige finns det över 80 förbund. Nästan alla kommuner är med i något av dem.

 

Kontakt

Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna
c/o Sollentuna kommun
Avdelningen för näringsliv och arbetsmarknad
191 86 Sollentuna

 
Förbundschef
Kipa Poikolainen
Tel. 073-915 17 89
kipa.poikolainen@sollentuna.se


Vi är ett av flera samordningsförbund

I Stockholms län finns det åtta samordningsförbund. I hela Sverige finns det över 80 förbund, till vilka fler än 270 av landets kommuner är anslutna. Samordningsförbunden verkar utifrån Finsam-lagen, lagen om finansiell samordning (2003:1210). Det innebär att vi är en juridiskt självständig organisation som gör finansiell samverkan möjlig.