Insatskatalogen

INSATSKATALOGEN
I Insatskatalogen samlar vi insatser för personer som behöver stöd på olika sätt. Det är både projekt finansierade av Samordningsförbundet och verksamhet som drivs av myndigheter och andra aktörer. Katalogen ger överblick och lättillgänglig information. Den är utformad som ett sökverktyg som ska göra det lätt att se vilka insatser som finns.

Publicering av insatser
Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna samlar löpande in information om de insatser som finns. Allt sker utifrån fasta riktlinjer och rutiner som Insatskatalogens redaktion har tagit fram. Allt innehåll godkänns av varje verksamhet innan det publiceras. Samtliga publicerade insatser och verksamheter finns inom välfärden och erbjuder individinriktade insatser inom följande områden:

  • arbetsmarknad
  • rehabilitering
  • utbildning
  • hälsa
  • fritid
  • familj.

Har du tips på insatser som borde finnas i Insatskatalogen? Behöver du komplettera eller korrigera en insats? Kontakta Roger Sjöberg på vårt kansli.  

Samverkanspartner
Insatskatalogen ägs och utvecklas av Samordningsförbundet Centrala Östergötland. Där finns även redaktionen för katalogen.  

www.insatskatalogen.se

Vi är ett av flera samordningsförbund

I Stockholms län finns det åtta samordningsförbund. I hela Sverige finns det över 80 förbund, till vilka fler än 270 av landets kommuner är anslutna. Samordningsförbunden verkar utifrån Finsam-lagen, lagen om finansiell samordning (2003:1210). Det innebär att vi är en juridiskt självständig organisation som gör finansiell samverkan möjlig.


Kontakt

Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna
The Factory
Norra Malmvägen 143, Sollentuna
info@finsamsuv.se
 
Förbundschef
Kipa Poikolainen
Tel. 073-915 17 89
kipa.poikolainen@sollentuna.se


Vårt samordningsförbund driver två projekt, ”Rätt stöd för mig!” och ”MIA Vidare”, tillsammans med andra samordningsförbund med delfinansiering av Europeiska socialfonden, ESF.