Resursteamens erbjudande

Vi arbetar steg för steg, på ett sätt så att det passar deltagaren.

 
Resursteamen -

innebär innebär att representanter för alla medlemsparter sätter sig ner med en deltagare och kartlägger hur ett samordnat stöd kan utformas utifrån deltagarens behov. Målet är att deltagarna med hjälp av information, vägledning, rådgivning och samordnat stöd ska närma sig en egen försörjning: Vilka insatser deltagaren får beror på behov och önskemål. Vi samverkar och använder oss av olika kompetenser och parallella insatser samtidigt för att hitta de bästa lösningarna.


Case Manager -

innebär att deltagaren får en samordnande länk i kontakter med kommunen och med berörda myndigheter. En Case manager ger ett holistiskt stöd och visar på vilka valmöjligheter som finns. Case Managern involverar deltagaren i sin egen process och hjälper deltagare att ta rätt steg mot en egen försörjning.


Supported Employment -
innebär att deltagaren kan få ett individuellt anpassat stöd för att finna, få och behålla ett arbete.