Stoppa våldet i nära relationer

Samordningsförbundet har sedan 2021 deltagit det nationella uppdraget som handlar om att upptäcka och stoppa våldet i nära relationer. Detta regeringsuppdrag har pågått sedan 2019. Flera statliga myndigheter samt Nationella nätverket för samordningsförbunden (NNS) deltar för att aktivt arbeta för att stoppa våldet. Våld i nära relationer kan vara ett dolt arbetshinder. Det är därför viktigt att upptäcka vilka som är utsatta för att kunna hänvisa till relevant stöd.

För Samordningsförbundet innebär det att alla medarbetare i insatser har fått utbildning om att ställa frågor till deltagare utifrån ett gemensamt formulär. Målet är att alla deltagare ska få frågorna minst en gång. En kartläggning har skett av lokala stödinsatser och kontaktvägar har byggts upp. Det är viktigt att de som blir utsatta eller utsätter andra för våld hänvisas vidare till stödinsatser.  

Mer information http://nnsfinsam.se/stoppavaldet.aspx 

 
 

Kontakt

Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna
c/o Sollentuna kommun
Avdelningen för näringsliv och arbetsmarknad
191 86 Sollentuna
 
Förbundschef
Kipa Poikolainen
Tel. 073-915 17 89
kipa.poikolainen@sollentuna.se

Vi är ett av flera samordningsförbund

I Stockholms län finns det åtta samordningsförbund. I hela Sverige finns det över 80 förbund, till vilka fler än 270 av landets kommuner är anslutna. Samordningsförbunden verkar utifrån Finsam-lagen, lagen om finansiell samordning (2003:1210). Det innebär att vi är en juridiskt självständig organisation som gör finansiell samverkan möjlig.