Välfärdsguiden

Välfärdsguiden
I Välfärdsguiden samlar vi insatser för personer som behöver stöd på olika sätt. Det är både projekt finansierade av Samordningsförbundet och verksamhet som drivs av myndigheter och andra aktörer. Katalogen ger överblick och lättillgänglig information. Den är utformad som ett sökverktyg som ska göra det lätt att se vilka insatser som finns.

Publicering av insatser
Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna samlar löpande in information om de insatser som finns. Allt sker utifrån fasta riktlinjer och rutiner som Välfärdsguidens redaktion har tagit fram. Allt innehåll godkänns av varje verksamhet innan det publiceras. Samtliga publicerade insatser och verksamheter finns inom välfärden och erbjuder individinriktade insatser inom följande områden:

  • arbetsmarknad
  • rehabilitering
  • utbildning
  • hälsa
  • fritid
  • familj.

Har du tips på insatser som borde finnas i Välfärdsguiden? Behöver du komplettera eller korrigera en insats? Kontakta Roger Sjöberg på vårt kansli.

Samverkanspartner
Välfärdsguiden ägs och utvecklas av Samordningsförbundet Centrala Östergötland. Där finns även redaktionen för katalogen.  https://valfardsguiden.se/

Kontakt

Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna
c/o Sollentuna kommun
Avdelningen för näringsliv och arbetsmarknad
191 86 Sollentuna
 
Förbundschef
Kipa Poikolainen
Tel. 073-915 17 89
kipa.poikolainen@sollentuna.se


Vi är ett av flera samordningsförbund

I Stockholms län finns det åtta samordningsförbund. I hela Sverige finns det över 80 förbund, till vilka fler än 270 av landets kommuner är anslutna. Samordningsförbunden verkar utifrån Finsam-lagen, lagen om finansiell samordning (2003:1210). Det innebär att vi är en juridiskt självständig organisation som gör finansiell samverkan möjlig.