Insatser för dig som behöver stöd

Våra insatser är till för dig som behöver stöd för att hitta ett arbete eller börja studera. Genom att flera myndigheter och kommuner samverkar kan vi arbeta på ett mer effektivt sätt, så att du slipper slussas runt mellan olika myndigheter. Om du vill veta mer om någon av våra insatser kan du prata med din handläggare eller kontaktperson, så hjälper de dig.

Resursteamen

Ingen ska hamna mellan stolarna i sina kontakter med myndigheterna eller slussas runt till olika instanser. Därför finns Resursteamen. Vi vänder oss till dig som är mellan 16 och 64 år och bor i någon av kommunerna Sollentuna, Upplands Väsby eller Sigtuna.

Syftet med projektet är att Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm och kommuner ska kunna arbeta tillsammans. Då får vi en överblick över vilka insatser som kan vara aktuella för du ska kunna studera, arbeta eller starta eget företag.

På så vis kan vi ge vägledning till dig som har behov av samordnat och anpassat stöd. Tillsammans med dig arbetar vi för att du ska få ett arbete, och vi erbjuder också möjlighet till arbetsträning i arbetsintegrerade sociala företag.

Exakt vilka insatser det handlar om beror på vilket behov och vilka önskemål du har. Prata med din handläggare eller kontaktperson så hjälper de dig vidare i din kontakt med resursteamet.

 


Hoppet

Hoppet hjälper dig att hitta rätt väg till arbete eller studier. Vi erbjuder motiverande samtal och ”supported employment” som innebär att vi stöttar dig att ta kontakt med företag så att du kan hitta en praktik eller ett arbete. Genom vägledande samtal hjälper vi också dig som vill studera att hitta rätt studieform, skola och utbildning.  

Vi utgår från dig och dina behov. Vi arbetar kravlöst, men hjälper dig gärna att upptäcka vad du klarar. Det gör vi genom att hela tiden låta dig ta små steg i din utveckling.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som:

  • är mellan 16 och 35 år
  • inte arbetar eller studerar
  • har ett behov av samordnat stöd, det vill säga att du idag har kontakt med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, vården, kommunen eller önskar kontakt med flera av dem.

Insatskatalogen

Insatskatalogen samlar insatser för dig som behöver olika slags stöd från samhället. Katalogen är utformad som ett sökverktyg som ger god överblick och lättillgänglig information.

Alla insatser och verksamheter i katalogen finns inom välfärden och erbjuder många olika insatser inom följande områden:

  • arbetsmarknad
  • rehabilitering
  • utbildning
  • hälsa
  • fritid
  • familj.

www.insatskatalogen.se/Kontakt

Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna
c/o Sollentuna kommun
Avdelningen för näringsliv och arbetsmarknad
191 86 Sollentuna
 
Förbundschef
Kipa Poikolainen
Tel. 073-915 17 89
kipa.poikolainen@sollentuna.se

Vi är ett av flera samordningsförbund

I Stockholms län finns det åtta samordningsförbund. I hela Sverige finns det över 80 förbund, till vilka fler än 270 av landets kommuner är anslutna. Samordningsförbunden verkar utifrån Finsam-lagen, lagen om finansiell samordning (2003:1210). Det innebär att vi är en juridiskt självständig organisation som gör finansiell samverkan möjlig.