Insatser för dig som behöver stöd

Våra insatser är till för dig som behöver samordnat stöd för att kunna börja arbeta eller studera. Genom att flera myndigheter och kommuner samverkar kan vi arbeta på ett mer effektivt sätt, så att du slipper slussas runt mellan olika myndigheter. Om du vill veta mer om någon av våra insatser kan du prata med din handläggare eller kontaktperson, så hjälper de dig.

 

Lumena och Conecto

I Lumena och Conecto projekten samverkar sju samordningsförbund i Stockholms län. Projekten har medfinansiering från europeiska socialfonden (ESF).

Lumena vänder sig till dig som behöver samordnat stöd för att hitta rätt väg till arbete eller studier. I Lumena utgår arbetet från evidensbaserade metoder som sätter individens behov i centrum. Vi utgår från metoder som Case Management, Supported Employment och Supported Education samt förhållningssättet BIP.

Conecto vänder sig till medarbetare och chefer hos förbundens medlemsparter som erbjuds kompetensutveckling i form av föreläsningar, workshops och handledning. Mer information kommer löpande.

Hoppet

Mötesplatsen Hoppet hjälper dig som är mellan 16-35 år att hitta rätt väg till arbete eller studier. Vi erbjuder motiverande samtal och ”supported employment” som innebär att vi stöttar dig att ta kontakt med företag så att du kan hitta en praktik eller ett arbete. Genom vägledande samtal hjälper vi också dig som vill studera att hitta rätt studieform, skola och utbildning.

Vi utgår från dig och dina behov. Vi arbetar kravlöst, men hjälper dig gärna att upptäcka vad du klarar. Det gör vi genom att hela tiden låta dig ta små steg i din utveckling. 

 
 
Resursteamen

Ingen ska hamna mellan stolarna i sina kontakter med myndigheterna eller slussas runt till olika instanser. Därför finns Resursteamen. Vi vänder oss till dig som är mellan 16 och 64 år och bor i någon av kommunerna Sollentuna, Upplands Väsby eller Sigtuna.

I Resursteamen arbetar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm och kommuner tillsammans för att hitta en väg framåt tillsammans med dig.

Exakt vilka insatser det handlar om beror på vilket behov och vilka önskemål du har. Prata med din handläggare eller kontaktperson så hjälper de dig vidare i din kontakt med Resursteamet.

 


 
Välfärdsguiden

Välfärdsguiden samlar insatser för dig som behöver olika slags stöd från samhället. Katalogen är utformad som ett sökverktyg som ger god överblick och lättillgänglig information.

Alla insatser och verksamheter i katalogen finns inom välfärden och erbjuder många olika insatser inom följande områden:

  • arbetsmarknad
  • rehabilitering
  • utbildning
  • hälsa
  • fritid
  • familj

 

Kontakt

Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna
c/o Sollentuna kommun
Avdelningen för näringsliv och arbetsmarknad
191 86 Sollentuna
 
Förbundschef
Kipa Poikolainen
Tel. 073-915 17 89
kipa.poikolainen@sollentuna.se

Vi är ett av flera samordningsförbund

I Stockholms län finns det åtta samordningsförbund. I hela Sverige finns det över 80 förbund, till vilka fler än 270 av landets kommuner är anslutna. Samordningsförbunden verkar utifrån Finsam-lagen, lagen om finansiell samordning (2003:1210). Det innebär att vi är en juridiskt självständig organisation som gör finansiell samverkan möjlig.