Insatser för dig som behöver stöd

Våra insatser är till för dig som behöver stöd för att hitta ett arbete eller börja studera. Genom att flera myndigheter och kommuner samverkar kan vi arbeta på ett mer effektivt sätt, så att du slipper slussas runt mellan olika myndigheter. Om du vill veta mer om någon av våra insatser kan du prata med din handläggare eller kontaktperson, så hjälper de dig.

 
Hoppet

Hoppet hjälper dig att hitta rätt väg till arbete eller studier. Vi erbjuder motiverande samtal och ”supported employment” som innebär att vi stöttar dig att ta kontakt med företag så att du kan hitta en praktik eller ett arbete. Genom vägledande samtal hjälper vi också dig som vill studera att hitta rätt studieform, skola och utbildning.  

Vi utgår från dig och dina behov. Vi arbetar kravlöst, men hjälper dig gärna att upptäcka vad du klarar. Det gör vi genom att hela tiden låta dig ta små steg i din utveckling.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som:

  • är mellan 16 och 35 år
  • inte arbetar eller studerar
  • har ett behov av samordnat stöd, det vill säga att du idag har kontakt med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, vården, kommunen eller önskar kontakt med flera av dem.

Välfärdsguiden

Välfärdsguiden samlar insatser för dig som behöver olika slags stöd från samhället. Katalogen är utformad som ett sökverktyg som ger god överblick och lättillgänglig information.

Alla insatser och verksamheter i katalogen finns inom välfärden och erbjuder många olika insatser inom följande områden:

  • arbetsmarknad
  • rehabilitering
  • utbildning
  • hälsa
  • fritid
  • familj.

https://valfardsguiden.se/

 
 
Resursteamen

Ingen ska hamna mellan stolarna i sina kontakter med myndigheterna eller slussas runt till olika instanser. Därför finns Resursteamen. Vi vänder oss till dig som är mellan 16 och 64 år och bor i någon av kommunerna Sollentuna, Upplands Väsby eller Sigtuna.

Syftet med projektet är att Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm och kommuner ska kunna arbeta tillsammans. Då får vi en överblick över vilka insatser som kan vara aktuella för du ska kunna studera, arbeta eller starta eget företag.

På så vis kan vi ge vägledning till dig som har behov av samordnat och anpassat stöd. Tillsammans med dig arbetar vi för att du ska få ett arbete, och vi erbjuder också möjlighet till arbetsträning i arbetsintegrerade sociala företag.

Exakt vilka insatser det handlar om beror på vilket behov och vilka önskemål du har. Prata med din handläggare eller kontaktperson så hjälper de dig vidare i din kontakt med resursteamet.

 


 

Lumena och Conecto

I Lumena och Conecto projekten samverkar sju av samordningsförbunden i Stockholms län, med medfinansiering från europeiska socialfonden (ESF), för en mer tillgänglig och inkluderande välfärd i Stockholm. Under de närmaste åren kommer fler än 2500 personer få stöd till arbete och kompetensutvecklingsinsatser inom de bägge projekten som hänger ihop. Det innebär både insatser på individnivå och på strukturell nivå.

Lumena vänder sig till personer som behöver stöd mot arbete och studier. Conecto vänder sig till medarbetare och chefer hos förbundens medlemmar (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm och 20 av länets kommuner) civilsamhällsaktörer, arbetsgivare och andra viktiga aktörer inom det arbetsmarknadspolitiska området. Projekten hänger helt ihop och har en gemensam stöd - och ledningsstruktur. Fokus ligger på jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och ickediskriminering.

I Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna kommer stort fokus ligga på de evidensbaserade metoderna Case Management, Supported Employment och Supported Education. Alla de metoderna utgår från att individen är i centrum och stödet syftar till arbete och egenförsörjning. Ett team på 5 personer kommer att arbeta för att ge ett nära och individuellt stöd för alla personer som deltar i projektet. Känner du till någon som skulle behöva stödet, kontakta projektledaren.

Kompetensutveckling kommer att erbjudas till medarbetare i form av föreläsningar, workshops och handledning. Mer information kommer löpande.

 

Kontakt

Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna
c/o Sollentuna kommun
Avdelningen för näringsliv och arbetsmarknad
191 86 Sollentuna
 
Förbundschef
Kipa Poikolainen
Tel. 073-915 17 89
kipa.poikolainen@sollentuna.se

Vi är ett av flera samordningsförbund

I Stockholms län finns det åtta samordningsförbund. I hela Sverige finns det över 80 förbund, till vilka fler än 270 av landets kommuner är anslutna. Samordningsförbunden verkar utifrån Finsam-lagen, lagen om finansiell samordning (2003:1210). Det innebär att vi är en juridiskt självständig organisation som gör finansiell samverkan möjlig.