Insatser för unga 16-29 år I Sollentuna

Samordningsförbundet har hjälpt Sollentuna kommun att ta fram en ”Insatskarta för unga 16-29 år” som ska kunna användas av olika verksamheter och aktörer.  

Syftet med insatskartan är att visa de olika stödinsatser som finns för unga som varken arbetar eller studerar. Insatskartan har tagits fram av medarbetare och chefer från socialkontoret och arbetsmarknadsenheten. Även Sollentuna kommuns ungdomsanställda har bidragit i processen med sin kompetens om målgruppen.

 
 

Kontakt

Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna
c/o Sollentuna kommun
Avdelningen för näringsliv och arbetsmarknad
191 86 Sollentuna
 
Förbundschef
Kipa Poikolainen
Tel. 073-915 17 89
kipa.poikolainen@sollentuna.se

Vi är ett av flera samordningsförbund

I Stockholms län finns det åtta samordningsförbund. I hela Sverige finns det över 80 förbund, till vilka fler än 270 av landets kommuner är anslutna. Samordningsförbunden verkar utifrån Finsam-lagen, lagen om finansiell samordning (2003:1210). Det innebär att vi är en juridiskt självständig organisation som gör finansiell samverkan möjlig.