Välfärdsguiden – guide till samhällets stöd

Under våren har Välfärdsguiden fyllts på med fler lokala verksamheter till exempel Statens servicekontor i Sollentuna, Brottsofferjouren, Relationsvåldsteamet i Sollentuna samt Queer, trans och tjejjouren Indra. Gå gärna in på Välfärdsguiden och titta vad som erbjuds inom förbundets geografiska område. Om din verksamhet saknas, men vill vara med kontakta Samordningsförbundet.

Välfärdsguiden drivs och finansieras av samordningsförbunden. Den är en tillgänglig och gratis digital tjänst som ska vara ett stöd för att underlätta vägen mot självständighet, egen försörjning, god hälsa och balans i livet. Den finns för dig som behöver stöd, är anhörig eller för dig som jobbar på en myndighet, kommun eller inom vården.

Lär dig mer om Välfärdsguiden - delta i webbinarie den 31 maj klocka 9-10. Välfärdsguidens redaktion och användare av guiden medverkar. Anmälan dig till webbinaiet på denna länk