Workshops om unga som varken arbetar eller studerar

Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, MUCF, erbjöd våren 2022 samordningsförbundet workshops för att förstärka arbetet för målgruppen för unga som varken arbetar eller studerar. Denna målgrupp kallas ofta ”UVAS”.

Under det senaste halvåret har tre workshops genomförts med deltagare från samtliga sex medlemsparter. MUCF:s medarbetare har på ett sakkunnigt sätt lett workshopen i syfte att stötta samverkansprocesser för målgruppen inom de tre kommunernas geografiska område.

Workshopen har lett till att det nu finns planer på hur samarbetet kan gå vidare. I det fortsatta arbetet finns en koppling till arbetsförmedlingens överenskommelser med kommunerna.

Ett annat resultat av arbetet är att MUCF har bjudit in förbundschef Kipa Poikolainen att medverka på ett seminarium utifrån modellen med workshops under den nationella Finsam-konferensen i Halmstad den 18-19 april.