Workshop med sikte på implementering

I samarbete med Ramböll höll förbundet i början av oktober en workshop med dialog och övningar kring hur det arbetssätt som insatsen SAMRE – Samordnad rehabilitering utvecklar och som sedan ska kunna implementeras i myndigheternas ordinarie verksamheter.

Ett 20-tal berörda chefer och medarbetare på olika nivåer i organisationerna träffades och diskuterade vad som är viktigt och möjligt att genomföra och var det finns sådant som "skaver" i det nuvarande samarbetet. 

Landstingets psykiatrimottagningar i Upplands Väsby och Sollentuna deltog och gav viktiga perspektiv från vården.

– En stark, gemensam vilja att förbättra för målgruppen finns, och genom mer kunskap om varandras arbete och var gränserna går stärks förutsättningarna för en god samverkan, säger Elsa Lundqvist som är projektledare för SAMRE.

Ledorden är Rätt Person med Rätt Underlag till Rätt Myndighet.

Arbetet med implementeringen fortsätter parallellt med SAMREs övriga verksamhet och under hela projekttiden. Forskning visar att frågan om implementering är viktig att ha med redan från början i komplexa projekt.
 


Arbete i grupper var en viktig del av workshopen. Foto: Elsa Lundqvist