Vill du förbättra samverkan? – Rapportera brister i samverkan

Prioritera att uppmärksamma och lyfta områden i samverkan som du anser kan utvecklas och förbättras. Berätta om allt som kan vara ett hinder för deltagare på väg mot arbetsmarknaden. Det kan handla om överlämning, samarbete, informationsöverlämning och annat som berör personer som får stöd för att närma sig arbetsmarknaden.

Det är lätt att prata om samverkan men desto svårare att utföra och vi vet att vi behöver bli bättre på att samverka. Dina iakttagelser gör det möjligt att identifiera den svaga länken i kedjan. Kraften i ett så stort projekt som Lumena Conecto är att få fram och analysera mönster. Ju mer information, desto tydligare mönster. Ju tydligare mönster, desto starkare röst. Ett led i demokratiutvecklingen.

Ett stort antal rapporter om brister i samverkan riktar ljuset mot det som behöver förbättras. Analyserna vi kan göra ligger sedan till grund för strategisk påverkan. På det sättet är din rapportering ovärderlig informationen för att vi tillsammans ska kunna utveckla välfärden. Tveka inte att fylla i formuläret.

I Lumena Conecto hanterar vi informationen konfidentiellt. Hur fyller du i formuläret?

Gå in på länken eller skanna QR koden

Länk: https://ostrasodertorn.insurvey.com/-/F03401165A75F