Vi jobbar för att fler unga ska arbeta eller studera

Samordningsförbundet arbetar för att fler unga ska komma i arbete och studier. Inte minst via mötesplatsen Hoppet som Samordningsförbundet finansierat sedan 2019.

Förbundet har också samverkat med MUCF, Myndigheten för ungdoms och civilsamhälles frågor. Vi har genomfört workshops för chefer om arbete med unga som varken arbetar eller studerar (UVAS). Det har lett till att en insatskarta tagits fram för att enkelt visa vilket stöd som finns för unga i Sollentuna. Insatskartan för Sollentuna kommer sjösättas under 2024. Sedan kommer liknande arbeten startas i Upplands Väsby och sedan Sigtuna.

Förbundschef Kipa Poikolainen deltog den 30 november på MUCF-dagarna och berättade om förbundets arbete.

I Sverige finns omkring 140 000 unga i åldrarna 16 - 29 år som varken arbetar eller studerar. 2 600 av dessa bort i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna. Andelen varierar stort mellan olika kommuner. Det är också stora skillnader i hur kommuner arbetar med den här gruppen unga och det finns faktorer som påverkar hur kommuner lyckas i arbetet med unga som varken arbetar eller studerar. Det framkommer i MUCF:s nya rapport Fokus 23 – Olika villkor för etablering.