Vi ger ett gott stöd tillsammans!

MIA Vidare projektet samlas Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och vården för att ge stöd till personer som bollats runt i våra system. Stödet utgår ifrån Resursteamen och deltagarna erbjuds efter kartläggning och samtal olika insatser. Målet är att varje deltagare gör en eller flera stegförflyttningar som leder till självförsörjning genom arbete, studier eller eget företagande. De flesta av deltagarna har varit långvarigt sjuka, arbetslösa och/eller har arbetshinder och funktionsnedsättningar.

 Sedan starten i juni 2020 har Samordningsförbundets insats MIA Vidare haft 117 deltagare varav 60 % kvinnor. Av de avslutade deltagarna har 35 % börjat arbeta eller studera. Ett mycket gott resultat för en målgrupp som under många år stått helt utan egen försörjning!

Tack till alla kompetenta medarbetare som samverkat så bra, som erbjudit gott stöd och som ihärdigt jobbat med deltagarna!

Vad har varit lyckosamt?

    • Evidensbaserade metoder

    • Arbetsträning hos de arbetsintegrerande sociala företagen

    • Parallella insatser

    • Handläggarnas tilltro till deltagarnas förmåga

 • Stödet utgår från deltagarens egna önskemål