Vi fortsätter att finnas till för våra deltagare

Samordningsförbundets insatser behövs mer än någonsin. Vårt arbete fortsätter givetvis även under Coronapandemin, även om vi får arbeta på andra sätt än vad vi vanligtvis gör.
 
I den rapport över tertial 1 som samordningsförbundets styrelse behandlade den 28 maj visar att 118 deltagare varit inskrivna i Samordningsförbundets insatser under första kvartalet 2020. När det gäller utfall är målen för båda de två pågående insatserna, HOPPET OCH Resursteamen, att 20 procent av avslutade deltagare ska ha gått vidare till arbete eller studier. Under första tertialet är utfallet 16 procent för HOPPET och 13 procent för Resursteamen. Utifrån situationen där Coronapandemin påverkat insatserna, och även påverkat arbetsmarknaden i stort, är det ett acceptabelt utfall för första tertialet och målet på 20 procent ligger klart inom räckhåll om vi ser till hela året. Tilläggas ska även göras att båda projekten under första tertialet har varit inne i infasningen i att bli del av varsitt ESF-projekt, vilket påverkat arbetet på flera olika sätt.
 
Samordningsförbundets styrelse beslutade på styrelsemöte i maj att ta fram en strategi för samverkan med näringsliv och arbetsintegrerande sociala företag. Behovet av samordningsförbundens verksamhet kommer att vara större än någonsin.