Verksamhetsplanen för 2024 antagen

Samordningsförbundets styrelse beslutade vid sitt möte den 29 november om verksamhetsplan och budget för kommande år.

Fokusområden 2024:

  • Jämställdhet och jämlikhet

  • Arbetsfokus i insatser

  • Implementering av BIP

  • Nå målgrupper vi inte når idag

  • Deltar i det länsgemensamma projektet Lumena-Conecto där sju samordningsförbund samverkar för en mer inkluderande välfärd. Lumena är en individinsats och Conecto lägger fokus på kompetensutveckling för medarbetare hos medlemsparterna.

  • Mötesplatsen Hoppet går in under delprojekt i Lumena och på sättet stärks det gemensamma arbetet med hela målgruppen. Lumena och Hoppet samverkar utifrån gemensamma förhållningssätt och metoder: BIP, Supported Employment och Supported Education.

  • De myndighetsgemensamma teamen, Resursteamen, är implementerade. Koordinering av teamen finansieras av Samordningsförbundet.

  • Budgeten för 2024 finansieras huvudsakligen av medel från medlemsparterna samt av medel från Europeiska socialfonden (ESF) för förbundets delprojekt inom Lumena.

Läs hela verksamhetsplanen här