Varför frågar vi om våld?

Våld i nära relationer är ett problem som vi och våra samverkande myndigheter har haft svårt att upptäcka, eftersom det alltför sällan ställs frågor om det. Våldet kan vara en viktig bakomliggande orsak till sjukdom, arbetslöshet och utanförskap. Samordningsförbundet deltar från och med maj 2021 i ett nationellt arbete som handlar om att upptäcka och stoppa våldet i nära relationer. Det är ett regeringsuppdrag som har pågått sedan 2019. Flera statliga myndigheter samt Nationella Nätverket för Samordningsförbunden (NNS) deltar för att aktivt arbeta för att stoppa våldet.

En del av arbetet har varit att ta fram en folder som ger fakta kring olika typer av våld och listar bra kontaktvägar för hjälp och stöd till den som är utsatt för våld.

Foldern hittar du här. Den går också att beställa i tryckt format från Samordningsförbundets kansli.