Vad blev resultaten av MIA Vidare? – Var med på digitala spridningsseminarier

Genom MIA har åtta samordningsförbund i Stockholms Län suddat ut gränserna mellan 21 kommuner, mellan människor och myndigheter och mellan deltagare och medarbetare. MIA har varit ett fantastiskt teamwork som givit fler än 3500 personer ökad livskvalitet, bättre självkänsla och ökat engagemang i samhället. Många har börjar arbeta eller studera, andra har gått vidare i ordinarie verksamhet. Ytterligare personer har tagit steg som leder mot bättre hälsa och ökat välmående. Oavsett vad, finns det mycket att berätta.

Under hösten genomförs några digitala seminarier. Förutom att sprida MIAs resultat vill projektet bidra till en brännande diskussion på en ansträngd arbetsmarknad. Samtidigt vill vi lyfta blickarna mot ökad jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet.

Det är två digitala seminarier kvar:
25 november klockan 9-10 ”Samverkan och strukturella hinder”
15 december klockan 9-10 ”Projektgenomförande och implementering”


Läs mer och anmäl mig dig via denna länk