Vårens sista webbinarium handlade om IPS-metoden

Vårens sista webbinarium ägde rum den 2 juni. Temat på webbinariet var IPS- en teambaserad insats”. Webbinariet var en del i implementerings- och samverkansstöd kring IPS-metoden (Individual Placement and Support ) som Sollentuna kommun och Psykiatri Nordväst samverkar kring.

Medverkande på webbinariet var Kristina Videla, metodstödjare i IPS och projektledare för projektet ”Integrering av IPS i psykosvården”, och Sara Voxendal, arbetsspecialist och IPS-handledare.

Medverkade gjorde även Sofia som berättade om sina erfarenheter som deltagare.  

Kristina och Sara beskrev hur arbetet med IPS kan organiseras och vilka positiva effekter det ger. Brukarundersökningar visar att en betydande del av deltagarna anser att deras situation förbättrats genom IPS.