Vården remitterar flest till insatserna

Region Stockholm har under 2020 remitterat in flest deltagare till Samordningsförbundets två insatser. Sandra Carneholm, som arbetar som rehabkoordinator inom Beroendecentrum, öppenvården, ser stor nytta av Samordningsförbundets insatser HOPPET och MIA Vidare där metoden Case management används:

Jag arbetar med att stötta individer att komma till arbete, studier eller annan sysselsättning. Min roll innebär att lotsa personen till rätt instans för att få stöd i den processen. Det kan tex vara att hjälpa personen till studie- och yrkesvägledare, hur man skriver in sig på Arbetsförmedlingen, koppla in kommunens insatser osv. Case managers är en mycket viktig insats för personer som behöver ett fördjupat stöd i processen mot arbete. Behovet är stort bland de patienter jag träffar. Många har flera år av utanförskap och frånvaro av en fungerande vardag och ett arbete bakom sig. Att då ges möjlighet att få individuellt stöd av en Case manager bäddar för att kunna ta sig vidare i livet och arbetslivet, det är för många en förutsättning.”


Sandra Carneholmjpg
Sandra Carneholm