Värdefulla samtal i Sigtuna

Samordningsförbundet deltog den 14 december i näringslivsdagen i Sigtuna. Vi har många värdefulla samtal och kontakter med företag och organisationer som är verksamma i Sigtuna.


naringsliv Sigtuna 2022jpg