Välkommen till frukostmöte på temat ”Civilsamhället behövs för välfärden!"

Den 11 december arrangerar Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna och ASF-nätverket i Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna ett frukostmöte på temat ”Civilsamhället behövs för välfärden!”

Vi står inför stora utmaningar i Sverige. Många människor står utanför arbetsmarknaden och deltar inte aktivt i samhällslivet. Alltför många är sjukskrivna och en del lever i utsatthet. Ingen myndighet, kommun eller enskild aktör kan lösa alla dessa utmaningar. Det behövs samverkan mellan samhällets alla tre sektorer: offentlig sektor, privat näringsliv och det civila samhället. Idag vill Samordningsförbundet lyfta fram en del av det civila samhällets bidrag på lokal nivå till en fungerande välfärd.

Samordningsförbundet bjuder därför in till ett frukostmöte den 11 december. Kom och mingla och skapa nya kontakter!

Mellan klockan 8.00-8.45 serveras frukost av arbetsintegrerande sociala företag. Då finns också möjlighet att träffa ett antal föreningar som presenterar sin verksamhet.    


Program:

  • Så kan civilsamhället utveckla välfärden - Lena Lago, ordförande i Basta, projektledare för Svenska kyrkans arbetsmarknadsprojekt
  • Intervjuer med representanter från lokala civilsamhälles aktörer
  • Hur kan kommuner och myndigheter samverka med civilsamhället – Det nyaste om upphandling och IOP - Mathias Sylvan, upphandlingsjurist


Tid och plats

Datum: måndagen den 11 december 2023
Tid: Frukost mellan klockan 8.00-8.45 i anslutning till lokalen. Program i salen klockan 8.45-10.00.
Plats: Sollentunasalen, på entréplanet i Sollentunas kommunhus, Turebergshuset, Turebergs torg 1 vid Sollentuna station
Anmälan: senast den 4 december via denna länk