Välkommen till frukostmöte 5 feb: Brukarinflytande, medverkan och delaktighet 

Det är viktigt att medborgare kan påverka de processer och beslut som rör dem själva. Särskilt viktigt är det för målgrupper som av olika skäl behöver samhällets stöd. 

Samordningsförbundet har bjudit in några verksamheter som arbetar med att stärka brukarnas inflytande. Under frukostmötet medverkar medarbetare både från Sollentuna kommun och från Upplands Väsby kommun. Du får till exempel höra om hur socialkontoret i Sollentunas vuxenavdelning och brukarorganisationer tillsammans har skapat ett brukarinflytande som varit hållbart över tid.

Kom och lyssna på intressanta exempel och bidra med dina egna erfarenheter av arbete med brukarinflytande! Träffa nya och gamla samarbetspartners från alla samordningsförbundets medlemsparter! Du bjuds som vanligt på en god frukost.

Tid och plats
Datum: Onsdagen den 5 februari 2020
Tid: Frukost serveras 8.00-8.30. Mötet pågår mellan 8.30-10.30
Plats: Kultur- och aktivitetshuset Messingen, Lokal Abba, Love Almqvists torg 1, Upplands Väsby
Anmälan: Senast onsdag 29 januari till Roger Sjöberg, roger.sjoberg@sollentuna.se eller via länk