Välkommen till frukostmöte 12/11: Resultat från arbetet med sjukskrivna utan sjukpenning 

Projektet SAMRE (Samordnad rehabilitering för sjukskrivna utan sjukpenning) har pågått i två år. Nu är det dags att berätta om de resultat och erfarenheter som projektet lett till. Som ett resultat av projektet har en lokal skriftlig överenskommelse tagits fram. Den är unik i sitt slag då alla Samordningsförbundets medlemsparter deltar. 
Medverkar gör SAMRE:s projektgrupp samt utvärderaren Josefin Sandström från Ramböll Management Consulting. Josefin reflekterar kring implementeringen av projektet: Kan projektets resultat bli ordinarie verksamhet? Du kommer att få höra bland annat om:  

Varför blir målgruppen sällan aktuell för samordnad rehabilitering hos Försäkringskassan?  Varför är tillgång till förrehabiliterande insatser ofta avgörande?  Vilken betydelse har läkarintyget och läkarens roll för arbetslivsinriktad rehabilitering?  Försäkringsmedicin - ska socialsekreterare behöva kunna det? 

Kom och lyssna och dra nytta av lärdomar från projektet och de arbetsverktyg man tagit fram! Träffa nya och gamla samarbetspartners! 

Tid och plats 
Datum: 12 november 2019
Tid: Frukost serveras 8.00-8.30. Mötet pågår fram till 10.30
Plats: Sollentuna kommunhus, Sollentunasalen på plan 13 
Anmälan: Senast 5 november till Roger Sjöberg, roger.sjoberg@sollentuna.se eller via länk 

Varmt välkommen!
Kipa Poikolainen, Förbundschef