Välkommen till ett webbinarium om ”Arbete eller studier, istället för daglig verksamhet”

Uppföljningar inom gymnasiesärskolan visar att många unga vuxna går till daglig verksamhet utan att riktigt få möjlighet att prova sin arbetsförmåga. Insatsen Bron, som började som pilotprojekt, har velat ändra på detta. Bron var också en del av ESF-projektet Rätt stöd för mig!

Bron har lyckats skapa ett fungerande arbetssätt i övergången mellan gymnasiesärskolan och arbetsliv. För att lyckas har Bron utvecklat stöd till eleverna och samverkansformer mellan berörda myndigheter. Genom detta stöd har många unga vuxna börjat arbeta eller fortsatt studera istället för att gå direkt från gymnasiesärskolan till daglig verksamhet. Bron arbetar enligt metoden SE (Supported Employment).

Kom och lyssna på projektledaren Lwam Tekle från Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholm stad.
Hon berättar om framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet.

    • Vilket stöd behöver de unga vuxna i särskolan?
    • Hur arbetar man med kontakter med arbetsgivare?

Tid och plats
Datum: torsdagen den 2 februari 2023
Tid:
Mötet pågår mellan 9-10
Plats:
Digitalt på Teams. Länk skickas några dagar innan mötet till dem som anmält sig
Anmälan: senast den 30 januari via denna länk