Välkommen till ett webbinarium Goda erfarenheterfrån metoden Individual Placement and Support (IPS)

Kom och lyssna på hur IPS-metoden används i kommunernas arbete. Sollentuna kommun har flerårig erfarenhet av att använda den evidensbaserade metoden IPS. Metoden ger personer med allvarlig psykisk funktionsnedsättning stöd att hitta och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden, vilket bidrar till en meningsfull tillvaro bortom funktionsnedsättningen.
 
 
Program:
 
13:00 Inledning
13:05  Målgruppen för IPS i Sollentuna, Bettina Tiger
13:10 Hur använder vi IPS-metoden? Sara Selin  och Ida Velander, IPS-coacher från Sollentuna kommuns aktivitetscenter Trappan.
13:30 Erfarenheter om att starta upp IPS i Enköping - bakgrund, Samordningsförbundets roll, rekrytering och svårigheter, Katarina Åkerblom, verksamhetsutvecklare på Samordningsförbundet i Uppsala, och Karolina Mark, fd. processledare för IPS i Enköpings kommun.

Webbinariet modereras av Lotta Bratt Becker, metodstödjare hos Enheten missbruk och psykiatri Sollentuna kommun.

Ni kommer att ha möjlighet att ställa frågor  i samband med båda programpunkterna.


Tid och plats
Datum: Fredagen den 4 december 2020
Tid: mötet pågår mellan klockan 13.00-14.15. Länken öppnas kl. 12.45
Plats: digitalt, länk skickas några dagar innan mötet till de som anmält sig.
Anmälan: senast fredagen den 2 december via denna länk
 

Varmt välkommen!