Välkommen till ett digitalt informationsmöte om Lumena och Conecto 14 juni

Den 14 juni klockan 9-10 genomför Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna en digital informationsträff om ”Lumena och Conecto – stöd till målgrupper och kompetensutveckling för medarbetare”

 

·       Vilket stöd finns tillgängligt under de närmaste åren för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och behöver samordnat stöd?

·       Vad menas med Lumena-projektet? Och vad är Conecto?

·       Hur ska jag göra för att hänvisa mina klienter/brukare/sökanden till rätt stöd?

·       Vilka kommer att jobba med projektet?

·       Hoppet och Resursteamen då – hur hänger de ihop med projektet?

 

Nu har du chansen att få svar på alla dessa frågor och även andra frågor som du har. Samordningsförbundet anordnar en digital informationsträff där alla medarbetare från Lumena projektet medverkar tillsammans med Resursteamen och Hoppet.  

Ett tillfälle för dig som arbetar inom kommunerna, myndigheterna eller i Regionen att lära dig mer. Har du ett uppdrag inom civila samhället är du också hjärtligt välkommen.

Sprid gärna inbjudan vidare! 

Tid: 14 juni kl. 9-10 på Teams

Anmälan: Senast den 9 juni på denna länk 

Vill du skicka frågor i förväg, är du välkommen att göra det per e-post.  

 

Vad är Lumena och Conecto?

I Lumena och Conecto projekten kommer sju av samordningsförbunden i Stockholms län, med medfinansiering från europeiska socialfonden (ESF), att gå samman för en mer tillgänglig och inkluderande välfärd i Stockholm. Under de närmaste åren kommer fler än 2500 personer få stöd till arbete och kompetensutvecklingsinsatser inom de bägge projekten som hänger ihop. Det innebär både insatser på individnivå och på strukturell nivå.

Lumena vänder sig till personer som behöver stöd mot arbete och studier. Conecto vänder sig till medarbetare och chefer hos förbundens medlemmar (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm och 20 av länets kommuner) civilsamhällsaktörer, arbetsgivare och andra viktiga aktörer inom det arbetsmarknadspolitiska området. Projekten hänger helt ihop och har en gemensam stöd - och ledningsstruktur. Fokus ligger på jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och ickediskriminering.