Välkommen till ett digitalt frukostmöte på temat ”Hur arbetar vi idag med de som är sjukskrivna utan

Samordningsförbundet har uppmärksammat en målgrupp som har särskilt svårt att få stöd från olika myndigheter och lätt faller mellan stolarna: de sjukskrivna utan sjukpenning som tvingas söka ekonomiskt bistånd men samtidigt inte får den rehabilitering de behöver för att komma tillbaka till arbetslivet.
 
Projektet SAMRE lyfte dessa frågeställningar och arbetade fram en myndighetsgemensam process som skulle underlätta samverkan och ge bättre och snabbare stöd för individerna. SAMRE-projektet avslutades 2019.
 
Hur har det gått då efter projektet? Vad fungerar i praktiken? Hur ser det ut hos kommunernas enheter för ekonomiskt bistånd? Vad ser Försäkringskassan gällande denna målgrupp? Vilka är svårigheterna? Medverkar gör bland annat två av medarbetarna från SAMRE-projektet Anahita Javani, Försäkringskassan och Annika Holmberg, Sollentuna kommun.
 
Välkommen att delta i Samordningsförbundets webbinarium och hör om erfarenheterna och ställ dina frågor! Häng med på vårt digitala forum!
 
Datum: onsdagen den 16 september 2020
Tid: mötet pågår mellan 8.30-9.30
Plats: digitalt, länk skickas några dagar innan mötet till dem som anmält sig per e-post eller via vår länk.

Anmälan: senast fredagen den 11 september till Roger Sjöberg, roger.sjoberg@sollentuna.se eller via länk