Välkommen till ett digitalt frukostmöte den 11 juni!

Tema: Lär dig mer om ESF projekten - Rätt stöd för mig! och MIA Vidare

 
Vilka får komma till Rätt stöd för mig? Vilka aktiviteter erbjuds de unga?
Hur kommer Resursteamen att fungera nu? Vilka får remitteras till MIA Vidare?
Träffa de både projektledarna Tina Claesson och Kristina Rahbari och hör om alla de spännande planerna.
 
Vi hoppas att så många som möjligt hänger med på vårt digitala forum! Anmäl dig redan idag och boka in tiden i kalendern så att du får möjlighet att lära dig mer om de två projekten som delfinansieras av Europeiska socialfonden.
 
Datum: torsdagen den 11 juni 2020
Tid: mötet pågår mellan 8.30-9.30
Plats: digitalt, länk skickas några dagar innan mötet till dem som anmält sig (per e-post)
Anmälan: senast fredagen den 5 juni till Roger Sjöberg, roger.sjoberg@sollentuna.se eller via länk