Utveckling pågår för att möta den nya arbetsmarknaden

I juni antog Samordningsförbundets styrelse en strategi för hållbar etablering i arbete och studier. Nu har arbetet startat med att förverkliga strategin genom att en rapport om läget på arbetsmarknaden har tagits fram. Denna visar bland annat att antalet långtidsarbetslösa har ökat kraftigt under det senaste året. Detta kan få följden att Samordningsförbundets målgrupper kommer att öka.  

Ett annat uppdrag från strategin är att utvärdera de arbetsträningsplatser som upphandlats av förbundet hos arbetsintegrerade sociala företag (ASF). En rapport som berör arbetsträningsplatser för deltagare i HOPPET/Rätt stöd för mig har presenterats för styrelsen. Den kommer att hjälpa förbundet i arbetet med att stötta deltagarna på sin väg mot egen försörjning.