Utomeuropeiskt födda kvinnor mer långtidsarbetslösa

Kvinnor som är födda utanför Europa är överrepresenterade bland långtidsarbetslösa. De har svagare ställning på arbetsmarknaden än övriga kvinnor och män som är utomeuropeiskt födda. Det visas bland annat i den rapport om läget på arbetsmarknaden som Samordningsförbundet tagit fram.

Utrikesfödda kvinnor är i högre grad arbetslösa än män med samma bakgrund. Sammantaget hela 31 procent av alla inskriva på Arbetsförmedlingen är utlandsfödda kvinnor. Det ska betonas att utrikesfödda är en heterogen grupp, där skillnader i utbildningsnivå, kontaktnät och tid i Sverige spelar roll för individens konkurrensförmåga på svensk arbetsmarknad.

En försvårande faktor för gruppen är att nästan hälften saknar gymnasieutbildning samt att många har låg kunskap i svenska språket.

Samordningsförbundet kommer att belysa problematiken genom ett webbinarium den 27 november klockan 9-10. InKultura kommer att informera om hur en verksamhet kan arbeta för att främja nätverk och kontaktytor mellan inrikes- och utrikes födda. De kommer även lyfta nätverksteorier samt konkreta exempel på hur man kan arbeta med sociala insatser från olika delar i Sverige: kvinnogrupper, temakvällar, språkcaféer m.m. Projektet Etableringslyftet medverkar för att reflektera över föreläsningen utifrån sina erfarenheter av att ge stöd utomeuropeiskt födda kvinnor. 

Anmälan: senast den 22 november via denna länk