Utökat stöd till Samordningsförbundets målgrupper

Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna har tillsammans med sex andra samordningsförbund i Stockholms län beviljats medel från Europeiska Socialfonden för två projekt. Projekten heter Lumena och Conecto. Båda projekteten inleds maj 2023.

Conecto fokuserar på kompetensutveckling. Målgruppen är medarbetare hos medlemsparterna.

Lumena är inriktat på att ge stöd så att fler personer kan börja arbeta eller studera. Det handlar om samordningsförbundens målgrupper, de som står långt ifrån arbetsmarknaden och behöver samordnat stöd. Projektet ska lägga ett särskilt fokus på målgrupper som vi inte når idag.

”Den grundläggande tanken med projekteten handlar om fortsatt arbete utifrån de goda erfarenheterna av tidigare projekt. I projekten kommer stor tonvikt att läggs på metoderna Supported Employment (SE), Case Management (CM) och stärkt samarbete med arbetsgivarna. ”, säger Kipa Poikolainen, förbundschef.

kipapng