Uppskattat webbinarium om utomeuropeiskt födda kvinnor på arbetsmarknaden

Den 27 november genomförde Samordningsförbundet tillsammans med Etableringslyftet ett webbinarium om ”Utomeuropeiskt födda kvinnor på arbetsmarknaden”.

Under webbinariet höll Robert Johansson från InKultura en föreläsning om skäl till att utomeuropeiskt födda kvinnor har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden.

Efter föreläsningen reflekterade tre medarbetare från Etableringslyftet Annika Nordgren, Alexander Lindman-Fuentes och Juma Lomani kring vad som kommit fram.