Uppskattat webbinarium om Lumena och Conecto

De två länsgemensamma projekten Lumena och Conecto har nu varit i gång sedan senvåren. Den 21 september genomförde Samordningsförbundet ett webbinarium för att informera om Lumena och Conecto.

Under webbinariet deltog projektchefen för Lumena Maria Reed och presenterade projekten övergripande. Projektledaren Anna Östman presenterade det lokala delprojektet i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna. Ana Topalovic och Malin Wantell berättade om det personnära stöd som erbjuds deltagarna i Lumena. Samordnaren Tina Claesson presenterade insatsen Hoppet. Elin Abrahamsson informerade om de myndighetsgemensamma teamen (Resursteamen).

lumenapng